Yritys

Asset 2
år i branschen
projekt
anställda
MILJ.
revenue

HVM Sverige AB är ett dotterbolag till Finska HV-Maarakennus Hannu Posti startade verksamheten på 1960-talet. Under åren expanderade företaget från skogsavverkning till anläggning. Idag är HV-Maarakennus känd för sin mångsidiga utrustning som passar alla behov inom anläggningsteknik.

Nykyaikaisen yrityksen toiminta pitää sisällään maanrakennus- ja purkutöitä sekä teräsponttauksia. Hyvä laatu aikaansaadaan koulutetun ja ammattitaitoisen henkilökunnan lisäksi oikeilla välineillä.

Layer-15
Layer-13

Käytössämme on standardin SFS EN ISO140001:2004 mukainen ympäristöjärjestelmä. Jätteet lajitellaan järjestelmän mukaisesti. Kunnioitamme ympäristöä kaikessa toiminnassamme. Kaikki purku- ja ongelmajätteet hoidetaan asianmukaisesti. Noudatamme viranomaismääräyksiä ja lainsäädäntöä tarkasti. Kalustohankinnoissa kiinnitämme huomiota koneiden päästöarvoihin ja polttoainetalouteen. Kaluston pesuhallin pesuvedet käsitellään hiekan- ja öljynerotuskaivoissa ennen kuin ne päästetään viemäriverkkoon. Kemin Karjalahden toimistokiinteistön rakennustyössä käytettiin energiaa säästäviä ratkaisuja. Kaikki yrityksen rakennukset lämmitetään maa- tai kaukolämmöllä.