References

Asset 2

Steel sheet piling projects

Site
Year
Elijärven kaivos, Deepmine kaivannon tuennat
2019-2020
Oulun yliopistollisen sairaalan uudistaminen, kaivannon tuennat
2018-2020
YIT Rakennus Oy, residential building Pillipiipari, Oulu
2017

Demolition projects

Site
Year
Oulun yliopistollisen sairaalan osittainen purku
2020
Vt4-tiehankkeen siltojen putkityöt
2019-2020

Earthworks projects

Site
Year
Elijärven Deepmine-täyttöurakka
2020
Sauvosaaren yleisurheilukentän saneeraus
2019-2020
Metsä Fibre Oy Polarking-hanke, viemäröinnin muutostyöt
2019-2020
Metsä Fibre Oy Polarking-hanke, 110 kW kaapelien siirto
2019
Outokumpu Chrome Oy, headframe, excavation and support structure project
2017