tillförlitlig med specialkompetens

TILLFÖRLITLIG MED SPECIALKOMPETENS

med riktiga redskap flyttar man jord

40 års erfarenhet av rivningsarbeten

Tag kontakt

STÅLSPONTARBETEN

 

 

STÅLSPONTARBETEN

Vi utför krävande stålspontarbeten med mångsidig och effektiv spontningsutrustning.

RIVNINGSARBETEN

 

 

RIVNINGSARBETEN

Vi offererar stora och små rivningar till privat- och företagskunder. Våra största objekt är rivning av hela industrianläggningar.

MARKBYGGNADSARBETEN

 

 

MARKBYGGNADSARBETEN

Förutom traditionell mark- och grundbyggnation utför vi väg-, spår- och brobyggnadsarbeten, hamnbyggnadsarbeten, muddringar samt idrottsplaner.

 

ÅTERVINNINGSTJÄNSTER

 

kierratys

 

ÅTERVINNINGSTJÄNSTER

Vårt företag har tillgång till en mottagningsplats för återvinningsmaterial, där man hanterar och sorterar betong, trä och metaller för återanvändning.

FACEBOOK